Verzenden & Garanties

Verzending:

Indien gekozen wordt door koper voor verzending dan bepaald Twente Tools de wijze en manier van verzending. De wijze van verpakking van de goederen wordt door Twente Tools bepaald en is nimmer reden tot weigering van goederen. Twente Tools streeft beperking van verpakkingsmateriaal na en zal derhalve op een zoveel mogelijk milieuvriendelijke wijze de goederen verpakken.

Verzendkosten: (normale verzendwijze, afmeting en niet breuk- en of stootgevoelig)

Pakket 1   t/m 14 KG max.  € 12,50
Pakket 15 t/m 29 KG max.  € 25,00
Pakket 30 t/m ..         vanaf  € 35,-

Garanties:

Alle producten verkocht door Twente Tools vallen onder de fabrieksgarantie zoals die afgegeven wordt door de betreffende fabrikanten en op te vragen zijn via de fabrikantslink van betreffende fabrikant. Garantieclaims dienen, voor zover mogelijk, direct geclaimd te worden bij de betreffende fabrikant. Twente Tools verzorgt in dit kader geen directe actie. Indien noodzakelijk zal Twente Tools beoordelen of de klacht gegrond is op basis van reparatie of vervanging door nieuw gereedschap of dat in gelijkwaardige staat (standaard ruil).

Indien het product niet meer wordt verkocht, of niet meer aan Twente Tools wordt geleverd, behoudt Twente Tools zich het recht voor om het te vervangen door een technisch equivalent of beter product met of zonder een financiële bijdrage volgens de ontwikkeling van het product. Normale slijtage tijdens het gebruik van het product, abnormaal gebruik, het wijzigen of reparatie buiten de werkplaats ed. die door Twente Tools zijn goedgekeurd laten alle aanspraak op garantie vervallen.

Alle producten met claim, welke niet rechtstreeks met de fabrikant afgehandeld kunnen worden, dienen aan Twente Tools te worden teruggestuurd. Terugzendingen dienen compleet opgestuurd te worden. Dus inclusief alle accu’s, laders en andere accessoires welke ten tijde van levering geleverd werden. Eventuele benzine en olie dienen verwijderd te zijn. Alle artikelen dienen vergezeld te zijn van een duidelijk leesbare nota, rekening of kassabon waaruit blijkt dat de garantieperiode nog niet verlopen is. Deze bescheiden dienen aan het artikel of de verpakking van het artikel bevestigd te zijn. De te retourneren goederen dienen fatsoenlijk en degelijk verpakt te zijn. Eventuele (scherpe) uitsteeksels dienen gedemonteerd in de verpakking meegeleverd te worden om letsel te voorkomen. Retournering is voor rekening en risico koper. Retouradres: Twente Tools, Postbus 113,7460AC Rijssen.

Artikelen welke niet aan bovenstaande eisen voldoen, worden niet in behandeling genomen en worden na melding aan koper 14 dagen bewaard om afgehaald te worden. Na deze termijn vervalt het artikel toe aan Twente Tools en deze zal zorgen voor een deugdelijke vernietiging c.q., recycling van het artikel zonder dat koper hier enige vergoeding voor ontvangt.

Wijzigingen in prijs, model, leverbaarheid, kleur en zet- of tikfouten voorbehouden.

 Deze website maakt gebruik van cookies. Met het bezoeken van deze pagina stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met deze Cookieverklaring. Wij gebruiken deze cookies om u te herkennen bij uw volgende bezoek.